Monday, November 3, 2014

२०१४ चे दिवाळी अंक

२०१४ हे वर्ष दिवाळी अंकांच्या दृष्टीने मागील वर्षाशी तुलना करताना थोडे समाधानकारक म्हणता येईल
अनेक दिवाळी अंकांनी यावेळी विविधता जपली आहे. मुखपृष्ठांतून संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर अनुक्रमणिकेवर एक दृष्टीक्षेप टाकताच दिवाळी अंकाच्या अंतरंगाची कल्पना येईल अशी मेहनत घेण्यात आलेली आहे.
यावर्षी अनेक अंक मी पाहिले. व त्यातील अनेक घेतलेही. पुढील दिवाळी अंक मी यंदाच्या वर्षी घेतले आहेत ते त्यातील वैविध्यामुळे आणि अंक दर्जेदार वाटले म्हणून. पुढील काही महिने २०१४ च्या या सर्व दिवाळी अंकांचा फराळ मला चांगलाच पुरेल असे दिसते आहे.

साहित्य-लोभस


साहित्य चपराक
मेहता ग्रंथ जगत

 

कलमनामाआवाजप्रपंच

हसवंती नवलकथा


किस्त्रिम 

महाराष्ट्र टाईम्स
लोकप्रभा


धनंजय


No comments:

Post a Comment