Tuesday, May 27, 2014

आगामी परिक्षणे

नमस्कार मित्रांनो,

खूप दिवसांत मी पुस्तकांवर लेखन केलेले नव्हते. कारण वाचनच कमी झाले होते.
यापुढे मात्र नियमित लेखन करणार आहे.

लवकरच मी पुढील पुस्तकांची परिक्षणे वा परिचय टाकेन.

१. वायुपुत्रांची शपथ (अथवा शिवा ट्रिलॉजी ) - पहिल्या भागावर मी एक परिक्षण लिहिले आहेच. पण शेवटचा भाग सध्या वाचतो आहे. त्यामुळे या शेवटच्या भागावर आणि संपूर्ण मालिकेवर एक लेख लवकरच लिहिन

२. शशी भागवत लिखित मर्मभेद या अत्भुतरम्य कादंबरीची समीक्षा

३, गर्जा महाराष्ट्र - सदानंद मोरे

४. हिरण्यदुर्ग - संजय सोनवणी - ही अत्भुतरम्य कादंबरी या महिन्यात प्रकाशित होणार आहे. पहिल्या काही प्रतींपैकी एक प्रत मला मिळणार आहे. आणि अत्भुतरम्य कादंबरी हा माझा तसाही जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तेव्हा या कादंबरीचे परिक्षण नक्की

५. पानिपत असे घडले - संजय क्षीरसागर (समीक्षा)

६. कोटास - विज्ञान कादंबरी - लेखक - शैलेन्द्र काळे

७. कथासरित्सागर - १ ते ५ खंड (ह. अ. भावे आणि दुर्गा भागवत) (यावर सविस्तर समीक्षा करण्याचा मानस आहे. या ५ खंडांसाठी वापरण्यात आलेले मूळ स्त्रोत मी मिळवले आहेत. व त्यांचाही अभ्यास लवकरच सुरु करेन. व एकेक खंडावर समीक्षा लिहिन.

८. अधून मधून सुहास शिरवळकर , संजय सोनवणी, सदानंद मोरे, शेषराव मोरे, गुरुनाथ नाईक, नरहर कुरुंदकर, या प्रतिथयश व मान्यवर लेखकांची पुस्तके व मधुकर रामटेके यांचे आम्ही मडिया देखील वाचणार आहे. पुस्तक वाचले की त्याचे परिक्षण टाकत जाईन.

धन्यवाद,
-सागर