Wednesday, October 27, 2010

२७ साहित्य-नक्षत्रे

माझी सर्वकालीन आवडती मराठी पुस्तके: २७ साहित्य-नक्षत्रे :

१. कोसला - भालचंद्र नेमाडे
२. युगान्त - इरावती कर्वे
३. वीरधवल - नाथमाधव
५. वज्राघात - हरि नारायण आपटे
६. शकुंतला - आनंद साधले
७. पार्टनर - व.पु. काळे
८. सात सक्कं त्रेचाळीस - किरण नगरकर
९. पानिपत - विश्वास पाटील
१०. कोण्या एकाची भ्रमणगाथा - गो.नी. दांडेकर
११. आकाशाशी जडले नाते - जयंत नारळीकर
१२. प्रेषित - जयंत नारळीकर
१३. नक्षत्रलोक - पं.महादेवशास्त्री जोशी
१४. मर्मभेद - शशी भागवत
१५. नाझी भस्मासुराचा उदयास्त - वि.ग.कानिटकर
१६. देवानाम् प्रिय - संजीवनी खेर
१७. श्यामची आई - साने गुरुजी
१८. मृत्युंजय - शिवाजी सावंत
१९. पर्व - एस.एल.भैरप्पा - अनु: उमा कुलकर्णी
२०. झुंज - ना.सं. इनामदार
२१. नित्य निरंजन - जगन्नाथ कुंटे
२२. ययाति - वि.स.खांडेकर
२३. साद देती हिमशिखरे - गो.खं.प्रधान - अनु: रामचंद्र जोशी
२४. छत्रपति शिवाजी महाराज - कृ.अ.केळुस्कर
२५. क्लिओपात्रा - संजय सोनवणी
२६. माझी जन्मठेप - विनायक दामोदर सावरकर
२७. ५५ कोटींचे बळी - गोपाळ गोडसे

No comments:

Post a Comment